de fases van A/B-test welke stappen cro conversie conversie ratio optimalisatie

De negen levens van een A/B-test

Een A/B-test heeft negen levens. Negen levensfases, beter gezegd. Deze fases beschrijven in totaal het hele CRO-proces van het begin van een test tot het einde.

Voor een idee levensvatbaar is, staat deze vaak tussen honderden andere ideeΓ«n op een backlog. Als de tijd rijp is om het idee op te pakken, de prioritering uitwijst dat het zover is, dan kan de kat… eh, het idee, geboren worden.

Hoe mijn CRO-proces er bij NU.nl uitzag:

  1. Hypothese: Er wordt een hypothesis aan een idee gekoppeld. Een hypothese kan er als volgt uitzien: Als we [verandering] doen, verwachten we dat bezoekers [zo reageren] vanwege [data/eerdere test/etc], waardoor [metric] doet.
  2. Design: In deze fase gaat een (UX)-designer aan het werk om een uitwerking van het plan te maken.
  3. Development: De test wordt gebouwd.
  4. QA: De test wordt gecheckt (twee manieren om een A/B-test te checken) door een CRO-specialist of een tester.
  5. LIVE: Joepie! De test staat live. Je kunt als CRO-specialist in de gaten houden of alles er in de data goed uitziet.
  6. Analyze: de test gaat uit en het is tijd om de data-analyse te doen. Wellicht heb je ook een Usabilla-formulier aan je test gehangen die je kan analyseren.
  7. Learnings: in deze fase presenteer je de learnings en vervolgstappen aan zoveel mogelijk mensen en in zoveel mogelijk kanalen.
  8. Implementation: de test wordt doorgevoerd en gaat live voor 100% van de traffic.
  9. Done: de test gaat op de lijst met afgeronde testen. De CRO-specialist verwerkt en archiveert alle gevonden learnings goed.

Als bonus-proces heb ik ook nog de stap: FAIL. Daar komen testen te staan waaraan wel begonnen is, maar die ergens in het proces zijn vastgelopen. Ook die testen tel ik graag mee in het aantal testen dat gebouwd of gedaan is, omdat er vaak wel iets van geleerd is over mogelijkheden van platform of politieke organisatie achter de website.