Waar SEO en CRO elkaar ontmoeten

Volgens searchpilot.com zijn SEO- en Product-teams in conflict met elkaar. Dat is gek; in Product-teams zit vaak een SEO-expert. Plus: hebben Experimenteren (CRO) en SEO …

Usabilla integreren in je A/B-test

Kwalitatieve feedback combineren met kwantitatieve feedback is extreem waardevol. Als je een groot redesign doet, kun je met Usabila (of een ander feedbackplatform) uitvragen wat …