Usabilla integreren in je A/B-test

Kwalitatieve feedback combineren met kwantitatieve feedback is extreem waardevol. Als je een groot redesign doet, kun je met Usabila (of een ander feedbackplatform) uitvragen wat …